Има ли научни изследвания за хомеопатията?

ScientistsinLaboratory_zps77c3c0d9

Британският хомеопат Луиз Маклийн е съставил 100 факта за хомеопатията. Ето ги и тях:

Факт 71: През 1985 г. френският учен Жак Бенвенист публикува своето проучване за “Паметта на водата” в “Нейчър”.[1] [2]

Факт 72: Първите рандомизирани клинични изпробвания на лекарства са предприети от д-р Самуел Ханеман и са използвани като доказателства за лекарствата. 50-100 доброволци са поемали 30с потенция на лекарство на всеки два часа докато започват да усещат симптоми, които са внимателно записвани. Груповите отговорници събират всички данни и ги носят на изследователя, който бил единственият човек, знаещ името на изследваното лекарство. По този начин всички отклонения са премахнати.

Факт 73: През изминалите 24 години е имало много клинични опити, които доказват, че хомеопатията действа. Имало е повече от 180 контролирани и 118 рандомизирани опита с хомеопатия, които са анализирани от четири отделни мета-анализа. При всеки случай изследователите заключават, че ползите от хомеопатията са отвъд това, което може да се обясни с чист плацебо ефект.[3] [4]

Факт 74: През 2004г. Рустум Рой публикува „Структурата на течната вода”; „Оригинални прозрения от проучване на данни”; „Потенциална приложимост на хомеопатията” Rustum Roy1, W.A. Tiller2, Iris Bell3, M. R. Hoover4

Факт 75: След внимателно изучаване на структурата на хомеопатичните лекарства екип от изследователи от Пенсилванския щатски университет и Университета на Аризона докладват, че чрез използването на “спектроскопия” тези изследователи успели да видят отчетливи структурни различия между хомеопатично лекарство и чиста вода, между едно лекарство и друго лекарство и между различните потенции на едно и също лекарство. Също толкова важен е фактът, че те успели да достигнат до същите резултати много пъти подред. Изследователите отбелязали, че спектрографията на лекарствата разкрива спектрограма на разредената субстанция, вместо на водата.[5]

Факт 76: През 2008г. бил проведен мащабен CAM пилотен проект, осъществен от Get Well UK и възложен от Департамента за здраве, социални грижи и обществена безопасност в две обединения за първоначална грижа в Северна Ирландия. Има 79% подобрение в здравословното състояние на онези, които получили хомеопатично лечение. (виж страница 31 за хомеопатия)[6]

Факт 77: През 2001 г. Професор Маделин Енис от Кралския университет Белфаст открива, че хомеопатията действа.[7]

Факт 78: През 2009 г. нобеловият лауреат Люк Монтаниер доказва, че хомеопатията действа.[8]

Факт 79: Има повече от 90 хомеопатични проучвания с животни.[9]

Факт 80: Хомеопатията не може да бъде добре тествана чрез двойни слепи рандомизирани опити, защото всяко предписване на лекарство е индивидуализирано. Ето защо 10 човека с артрит може да се нуждаят от 10 различни хомеопатични лекарства.

Както забелязвате има достатъчно научни изследвания за хомеопатията. Може би е време да обърнете гръб на скептиците и да я пробвате!

 

There are no comments yet. Be the first and leave a response!

Leave a Reply

Wanting to leave an <em>phasis on your comment?

Trackback URL http://homeopatia.bg/wp-trackback.php?p=148